Näringslivsservice

Vadstena Turism & Näringsliv AB är en väg in i kommunen i frågor som rör näringsliv, nyetableringar, entreprenörskap och gemensam platsmarknadsföring.  Vi samverkar även med flera andra aktörer och hänvisar näringslivets aktörer till rätt kompetens utifrån deras utmaningar och behov.

Utöver den information som finns på kommunens webbplats finns även sidan Vadstena utvecklas med aktuella nyheter om aktiviteter och mötesplatser för det lokala näringslivet. Kontakta oss gärna.

KONTAKT

Vadstena Turism & Näringsliv AB
Besöksadress: Klosterledsgatan 35. Besök förbokas.
www.vadstenautvecklas.se

VD

Jessica Hallros
Telefon: 0143-153 30
Skicka e-post

Näringslivsutvecklare
Mats Manfredsson
Telefon: 0143-153 20
Skicka e-post